Kenapa Setan Takut Bertemu Dengan Sahabat Umar Bin Khattab ???

Akunews.com |
UMAR bin Khatab merupakan satu dari empat khalifah yang dikenal karakternya yang tegas , bijaksana , bernafsu dan banyak ditakuti oleh kaum Quraisy pada ketika itu.Umar bin Khattab yaitu khalifah kedua , dan mungkin terbesar dari semua khalifah Islam. Dia sejaman namun lebih berusia muda ketimbang Nabi Muhammad. Dan ibarat juga nabi Muhammad , ia kelahiran Mekkah. Tahun kelahirannya tidak diketahui , tetapi menurut taksiran tahun ke-586 M.
Asal-muasalnya Umar bin Khattab merupakan musuh yang paling ganas dan beringas , menentang Muhammad dan Agama Islam habis-habisan. Tetapi , mendadak ia memeluk agama gres itu dan berbalik menjadi pendukung gigih. Umar bin Khattab selanjutnya menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad dan begitulah dilakukannya sepanjang umur Muhammad.

Suatu ketika , pada ketika itu terdapat sebuah dongeng di mana syetan takut akan Umar bin Khattab.
Berkata Hasan Nasrullah: “Kami tidak mau masuk Masjid Nabawi melewati pintu Umar bin Khaththab , kerana kami membencinya!”

Maka Syaikh DR. Muhammad al-‘Arifi (Sunni) berkata:

“Semoga Yang Mahakuasa merahmatimu wahai Umar , Syaithon telah lari darimu baik ketika engkau hidup atau setelah engkau meninggal.”

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sa’ad bin Abi Waqqash dari ayahnya ia berkata ,

“Umar bin al-Khaththab memohon biar diizinkan masuk ke rumah Rasulullah SAW ketika itu ada beberapa orang wanita dari Quraisy sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah dan mereka berbicara dengan nada bunyi yang keras melebihi bunyi Rasululullah SAW.”
Ketika Umar masuk mereka segera bangkit dan menurunkan hijab. Setelah diberi izin Umar masuk ke rumah Rasulullah SAW sementara Rasulullah tertawa.

Umar bertanya , “Apa yang membuat anda tertawa wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab. “Aku heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini , ketika mereka mendengar suaramu , segera mereka bangkit menarik hijab.”

Umar berkata , “Sebenarnya engkau yang lebih layak mereka segani Wahai Rasulullah. Kemudian Umar berbicara kepada mereka , “Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi nafsunya sendiri , bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah?”

Mereka menjawab , “Ya , karena engkau lebih keras dan lebih bernafsu daripada Rasulullah SAW.”

Rasulullah SAW bersabda ,

“Wahai Ibnul al-Khaththab , demi Yang Mahakuasa yang jiwaku berada dalam genggaman tanganNya , sebenarnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali ia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui.”

Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a bahwa Rasulullah pernah bersabda ,

”Sesungguhnya setan lari ketakutan kalau bertemu Umar”

Begitulah , dongeng yang diriwayatkan Aisyah , sehingga menjadi kekuasaan Yang Mahakuasa SWT. kalau Umar tak hanya ditakuti oleh musuhnya bahkan musuh gaib pun ditakutinya.

Artikel terkait: