Ada 14 Adab bagi Seorang Lelaki Sejati dalam Islam Kamu sudah termasuk kah?

Akunews.com | Jangan hingga Lelaki Sejati hanya sebuah cerita

Ada 14 Adab bagi Seorang Lelaki Sejati dalam Islam , Kamu sudah termasuk kah?
ayo-visit.blogspot.com
 
Lelaki mempunyai jiwa seorang pemimpin. Kuat , tegas , dan nggak letoy menjadi ciri khasnya. Lelaki juga menjadi pelindung bagi yang lemah , mirip melindungi wanita , bukan menyakiti atau mempermainkannya. Betapa mahir kalau seorang lelaki bisa menjadi dirinya sendiri yang hakiki. Menjadi seorang lelaki sejati.

Tetapi , kurun sekarang mengakibatkan beberapa lelaki itu jauh dari koridornya. Ada yang memakai pakaian wanita , bergaya kewanitaan , memakai make up (sama-sama cantik) dan masih banyak lainnya. Bahkan nih ya , kalau mereka sedang berkhalwat , jalan sama perempuan tuh , nggak bisa dibedain mana yang lelaki dan mana yang perempuan. Hehehe...

Belum lagi yang suka merayu perempuan , meng-kadali perempuan , kemudian mengambil madunya tanpa ada kesepakatan yang terucap terlebih dahulu , dan menelantarkannya begitu saja tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Bahkan , hingga mengatakan , "akh pasti , kau melakukannya dengan lelaki lain juga kan?". Sungguh , itu jauh dari yang namanya laki-laki sejati , pecundang abnormal tuh namanya. Karena , menjadi seorang lelaki sejati adalah menjaga kehormatan perempuan dimanapun dan kapanpun.  Ok Gaeeesss!

Memang itu pilihan mereka , keadaan menggerus iktikad sebagian besar dari Kaum adam ini. Untuk mengingatkan lainnya yang belum tercoreng dan terlindas oleh peradaban. Sebenarnya lelaki sejati itu mirip apa sih? jadi ingin tau , semoga sekiranya kita (kaum Adam) bisa menjadi lelaki sejati yang seutuhnya. Bukan malah menjadi lelaki sejati yang jadi-jadian , apalagi lelaki tomboy. Nah , Sudahkah kita kaum adam menjadi lelaki sejati? berikut ada 14 adat bagi seorang lelaki sejati dalam Islam

1.Islam melarang laki-laki mirip wanita

2.Islam membolehkan sebagian pakaian dan embel-embel khusus bagi wanita namun haram bagi lelaki , semoga terbedakan penampilan wanita dan lelaki.

3.Islam mewajibkan suami mencari nafkah , sedangkan istri tidak wajib bahkan untuk dibolehkan ada syarat-syaratnya.

4.Islam mewajibkan lelaki shalat berjamaah di masjid , sedangkan wanita lebih baik di rumah.

5.Islam mewajibkan shalat jum'at , sedangkan wanita tidak diwajibkan.

6.Islam mensyariatkan dikala mengingatkan imam dalam shalat , lelaki dengan bunyi , wanita dengan tepukan. Lelaki boleh lantang , sedangkan wanita dikedepankan sitr (menutup diri) dan malu.

7.Islam menganjurkan semoga lelaki tidak sisiran tiap hari , yang baik yaitu ghibban (sehari sisiran , sehari tidak). Agar tidak menjadi lelaki pesolek.

8.Islam melarang mencukur jenggot. Diantara hikmahnya semoga wajah lelaki tidak halus lembut mirip wanita.

9.Islam mensyariatkan jihad bagi lelaki.

10.Karena itu , disyariatkan pula semua hal yang termasuk i'dad jihad mirip berlatih berkuda , memanah , berenang , bahkan termasuk juga bela diri , lari , dan melatih fisik.

11.Islam melarang khalwat dan ikhtilat , yang diantara hikmahnya lelaki akan lebih sering berkumpul bersama para lelaki dan terbentuk abjad lelaki. Munculnya sifat kewanitaan terkadang alasannya sering berkumpul dengan para wanita.

12.Islam menganjurkan untuk bersegera menikah. Di antara hikmahnya , dengan menikah lelaki akan semakin timbul kelaki-lakiannya , dan wanita semakin timbul kewanitaannya.

13.Islam menganjurkan untuk memiliki banyak anak. Tentu ini juga mempertajam sifat kelaki-lakian sang ayah.

14. Islam mengajarkan adat berjalan bagi bagi lelaki yaitu yang tegap , gagah , hening tapi tidak lambat , tidak mirip orang malas dan juga tidak gemulai.

Masih banyak lagi insya Yang Mahakuasa adab-adab yang lain , Nabi dan teman Nabi , mereka adalah lelaki sejati. Mereka gagah perkasa , baik dalam jihad ilmu maupun dalam jihad peran. Harusnya kita kaum lelaki meneladani Nabi SAW da para sahabatnya , bukan artis atau selebgram yang jauh nilai moralnya. Kurang memberi teladan bagaiamana membawa diri mereka mejadi seorang lelaki public figur , parahnya lagi kita malah fanatik dengan mereka. Mengikuti gaya mereka , dan cara bergaul mereka. Salahpun teteap kita bela , astaghfirullah.....

Akuk , kembali pada koridor kita menjadi lelaki sejati yang sesuai dengan hakekatnya , yang sesuai dengan apa yang Yang Mahakuasa karuniakan.

wallahu a'lam

Bantu share ya , semoga banyak yang kembali menjadi lelaki sejati.


Pustaka : Generasi_kaffah
Penyunting : Yogi Permana

Artikel terkait: